W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację podstawowych jej funkcji.

Te cookies są niezbędne do funkcjonowania naszej strony i nie może być wyłączony w naszych systemach. Możesz zmienić ustawienia tak, aby je zablokować, jednak strona nie będzie wtedy funkcjonowała prawidłowo
Te cookies pozwalają nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Jeśli zablokujesz ten rodzaj cookies nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.
Te cookies służą do tego, aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej polityce prywatności.
BBiNGO

Organizacje pozarządowe dla społeczeństwa

Organizacje pozarządowe dla społeczeństwa

Zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego, na terenie Bielska-Białej działa 656 organizacji pozarządowych. Część z nich, na zlecenie samorządu, realizuje ważne zadania publiczne. 

Wśród funkcjonujących w mieście NGO’sów (Non Governmental Organisations – organizacje pozarżdowe) znajdziemy 246 stowarzyszeń rejestrowych, 2 związki stowarzyszeń, 30 stowarzyszeń zwykłych, 59 terenowych jednostek organizacyjnych organizacji ponadlokalnych,180 fundacji, 139 organizacji sportowych (w tym 70 klubów sportowych zarejestrowanych w KRS, 43 kluby sportowe nieprowadzących działalności gospodarczej, 26 uczniowskich oraz parafialnych klubów sportowych).

Zadania publiczne, realizowane przez niektóre organizacje pozarządowe, są dofinansowane z budżetu miasta. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych w 2023 r. wyniosła 27.578.936 zł. Poniżej prezentujemy kwoty, przeznaczone na poszczególne sfery działalności: 

 • Pomoc społeczna – 2.637.900,00 zł
 • Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – 3.120.000,00 zł
 • Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo – 254.100,00 zł
 • Wspieranie osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów – 624.436,00 zł
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży – 400.000,00 zł.
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom – 795.000,00 zł.
 • Ochrona i promocja zdrowia – 245.500,00 zł
 • Kultura i sztuka – 250.000 zł
 • Edukacja, oświata i wychowanie – 75.000 zł
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 2.300.000 zł
 • Turystyka i krajoznawstwo – 100.000 zł
 • Ratownictwo i ochrona ludności – 40.000 zł
 • Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 622.000 zł
 • Rozwój przedsiębiorczości – 50.000 zł
 • Dofinansowanie wkładu własnego NGO do projektów – 15.000 zł
 • Ekologia i ochrona zwierząt – 50.000 zł
 • Tworzenie warunków do rozwoju sportu – 16.000.000 zł

Dzięki skutecznie przeprowadzonym akcjom promocyjnym na konta bielskich organizacji pożytku publicznego corocznie wpływa coraz większa suma z tytułu odpisu podatkowego 1,5%. W 2023 r. bielskie OPP otrzymały ponad 54 mln zł, najwięcej fundacje zajmujące się pomocą dla dzieci chorych i z niepełnosprawnościami. 

 

Powiązane artykuły

O nas

Portal jest miejscem spotkania i dyskusji dla tych, którym nie wystarcza codzienna dawka smutnych newsów, jednakowych we wszystkich mediach. Chcemy pisać o naszym mieście, Bielsku-Białej, bo lubimy to miasto i jego mieszkańców. W naszej pracy pozostajemy niezależni od lokalnych władz i biznesu.

Cart